MŮJ PROGRAM VĚR
NOST

COOL & CHIC,
VŠE, CO MILUJI.

MŮJ PROGRAM

Za dokonalou věrnost naší značce PROMOD jsme pro vás připravili: slevy, pozvánky na akce, nadstandardní služby... a dokonce i milé překvapení v den vašich narozenin. Můj věrnostní program: cool & chic, vše, co miluji!

Ma Carte stojí 150 Kč. Má neomezenou platnost na území celé České republiky. Karta je nepřenosná. Nemůže být postoupena ani prodána jiné osobě nebo používána za jiným účelem než tím, který je definován v tomto průvodci.

Za každých zaplacených 25 Kč získáte 1 bod Promod. Po dosažení 100 bodů Vám nejpozději do jednoho měsíce zašleme věrnostní šek ve výši 100 Kč. Šek platí 1 měsíc a do uplynutí tohoto termínu je možné ho uplatnit ve všech prodejnách Promod v České republice nebo na www.promod.cz. Šek je nepřenosný, nemůže být vyměněn za hotovost a může být využit pouze k nákupu ve vyšší hodnotě než své vlastní.

Věrnostní body jsou platné po dobu 12 měsíců od data posledního nákupu. Po uplynutí této doby budou nevyužité věrnostní body vymazány. Získané body na „Ma Carte“ nemají peněžní hodnotu a nemohou být vyměněny za hotovost. V případě ztráty či krádeže karty bude vlastníkovi vystavena nová karta na kterékoliv prodejně Promod v České republice. V případě ztráty či odcizení karty klient nepřichází o získané body.

Vlastník karty bude informovat Promod o všech změnách v osobních údajích, které u něj nastanou prostřednictvím e-mailu na macarte@promod.cz nebo prostřednictvím internetové stránky www.macarte.promod.cz

Promod si vyhrazuje právo na změnu či přerušení svého věrnostního programu bez možnosti vymahatelnosti za podmínky, že vlastník karty bude ze strany Promod informován v předstihu jednoho měsíce.

Osobní údaje shromážděné při prodeji karty Promod v rozsahu jména, příjmení, e-mailu, čísla mobilního telefonu, data narození, adresy a dalších údajů spojených s nákupy za použití karty Promod, jsou určeny věrnostnímu oddělení společnosti PROMOD CZECH s.r.o. pro marketingové účely. Tyto údaje budou dále zpracovávány prostřednictvím zpracovatele, společnosti PROMOD SAS, Francie. Zpracování osobních údajů bude probíhat elektronicky a manuálně a potrvá po dobu platnosti karty Promod.

Zpracování osobních údajů bude probíhat elektronicky a manuálně a potrvá po dobu platnosti karty Promod. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Máte právo dle článku 7 GDPR, zejména, poskytnutí údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete bezplatně a písemně kdykoliv na adrese macarte@promod.cz odvolat, máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokovaní nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Pro bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů klikněte zde na tento odkaz.